Signfeldt v/ Nikolaj Weischelfeldt

Tegnsprogstolk · København & Sjælland · (+45) 3013 1882 · tolk@signfeldt.dk

Signfeldt leverer tolkning til døve, døvblevne, hørehæmmede og CI-implanterede på hele Sjælland.

Signfeldt tolker alle typer opgaver blandt andet:

 • Arbejdsmarked
 • Hospitalsbesøg
 • Samtaler i psykiatrien
 • Politi og domstole
 • Jobsamtaler og jobcenter
 • DNTM opgaver i Region Hovedstaden
 • Kurser

Om tolken

Jeg er eksamineret tegnsprogstolk (uddannet i 2000) og har arbejdet som tolk i 20 år.

Jeg har stor erfaring med tolkning indenfor en lang række områder – fra arbejdspladser over retssager til undervisning. Ligesom jeg har tolket meget for døve borgere med sociale, sproglige og psykiatriske problemstillinger.

Jeg har taget kurser i bl.a. retstolkning og tolkning indenfor psykiatrien.


Kontakt og bestilling af tolk

Du kan bestille tolk hele døgnet på mail, telefon, sms, messenger og skype. Jeg svarer hurtigt, så du ved, om jeg kan dække opgaven. Opgaven er først accepteret når du har modtaget en mail med bekræftelse på at jeg kommer.

Telefon

SMS

Ved bestilling har jeg brug for oplysning om:

 • Hvem skal der tolkes for?
  Navn, adresse, telefonnr. Og evt. mailadresse.
 • Hvad omhandler tolkningen?
  Feks. et personalemøde, et AMU-kursus.
 • Hvor skal tolkningen foregå?
  Adresse på hvor jeg skal møde op.
 • Hvornår skal tolkningen foregå?
  Dato og tidsrum for tolkningen.
 • Betalingsoplysninger?
  Navn og adresse til den regningen skal sendes til, og evt et EAN nr.

Priser

Signfeldt v/ Nikolaj Weischelfeldt følger CFD´s priser på området.

Signfeldt følger Den Nationale Tolke Myndigheds Zoneinddelling.

 

Region Sjælland og region Hovedstaden er inddelt i tre priszoner:

Zone 1
postnr: 1000-2635, 2650-2665, 2700-2930 3500-3520

Zone 2
postnr: 2640, 2670-2690, 2942-3490, 3540-3670, 4000-4140, 4300-4390, 4600-4632, 4660-4683

Zone 3
postnr: 3700-3790, 4160-4270, 4400-4593, 4736-4990

 

 

En tolkning afregnes for minimum en time og derefter for hver påbegyndt halve time.

Tolkninger skal afbestilles senest en uge før, tolkningen skulle have fundet sted.

Tolkninger som ikke er afbestilt rettidigt, faktureres til fuld pris.


Fakturerings-oplysninger

 • Signfeldt
  v/ Nikolaj Weischelfeldt
 • CVR-nr: 40721177
 • Lundbyesgade 12
  1771 København V
 • Danske Bank:
  Reg.: 3409 Konto: 12896727

Tolkeområder

Døve

At være døv er ikke kun er et spørgsmål om hørekurver. Langt de fleste døve har ingen eller meget lidt hørelse. Døve bindes sammen af deres fælles modersmål, dansk tegnsprog, og ser sig selv som et kulturelt og sprogligt fællesskab. Selvom døve har ressourcer og udfordringer som andre, har de den særlige ting, at de kommunikerer med tegnsprog, og her er en tegnsprogstolk en forudsætning for god kommunikation.

Hørehæmmede

Høreproblemer, hørenedsættelse, lydproblemer eller hørehandicap? Uanset hvad, får både hørende og døve mulighed for at udtrykke sig på sit modersmål med brug af en tegnsprogstolk.

CI-implanterede

Et Cochlear Implantat (CI) er et avanceret høreapparat, som svært hørehæmmede og døve kan få gavn af. Et Cochlear Implantat består af en ekstern mikrofon, en taleprocessor, en forstærker, en signaloverførsel enhed bag øret og en indopereret enhed bestående af modtager og en elektrode, der stimulerer nervefibrene i cochlea i det indre øre. Disse signaler sendes så videre til bl.a. hørebarken i hjernen. Implantatet gør ikke at personen, efter operationen, er blevet hørende, og borgeren kan stadig have for brug en tegnsprogstolk for at opnå en tryg og sikker kommunikation.